IDENTYFIKACJA

Jak pracujemy nad identyfikacją wizualną?

1. Po podjęciu współpracy ustalamy z klientem wytyczne do zaprojektowania identyfikacji. Muszą być one poparte przykładami przygotowanymi zarówno przez nas, jak i przez klienta.
2. W kolejnym etapie przygotowujemy 3 koncepcje logo, spośród których klient wybiera jedną do dalszego opracowania. Po dokonaniu wyboru wspólnie ustalamy, w którą stronę ma się rozwijać koncepcja.
3. Przygotowujemy 2-3 rozwinięcia wybranej wcześniej koncepcji. Omawiamy z klientem ewentualne poprawki logo, gamy kolorystycznej lub krojów pism.
4. Dopracowujemy projekt zgodnie z finalnymi ustaleniami.
5. Następnie przedstawiamy klientowi gotowy projekt logo wraz z krojami pism i kolorystyką identyfikacji.

6. Po zaakceptowaniu etapu logo klient dostarcza nam wszystkie dane potrzebne do projektu akcydensów (wizytówek, papieru firmowego, teczki etc.).
7. Po ich otrzymaniu przygotowujemy 3 propozycje dla każdego typu zamówionych akcydensów. Klient wybiera po jednej z przedstawionych propozycji oraz zgłasza do nich ewentualne poprawki.
8. Wskazane przez klienta propozycje zostają dopracowane i przedstawione do końcowej akceptacji
9. Na tym etapie przygotowujemy księgę znaku.
10. Po przekazaniu klientowi wszystkich opracowanych elementów identyfikacji wizualnej, projekt, w podstawowym zakresie, uznajemy za zakończony.
11. Oferujemy możliwość kontynuacji współpracy nad wdrażaniem identyfikacji lub nad projektowaniem jej pozostałych elementów. Najczęstszym z nich jest strona www.