Wersja mobilna strony jest aktualnie w przygotowaniu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na komputerze

biuro@lobzowskastudio.pl
692 415 237

ul. Łobzowska 5/8
31-139 Kraków
NIP: 551 252 15 90

Identyfikacja wizualna

Jak wygląda współpraca z Łobzowska Studio?

1. Ustalamy wytyczne do zaprojektowania identyfikacji. Przygotowujemy moodboardy i inspiracje które wyznaczają kierunek i definiują założenia projektowe.

2. Przygotowujemy 2 koncepcje identyfikacji wizualnej, spośród których klient wybiera kierunek do dalszego dopracowania. Po dokonaniu wyboru wspólnie ustalamy, w którą stronę ma się rozwijać koncepcja.

3. Przygotowujemy 2 rozwinięcia wybranej wcześniej koncepcji. Omawiamy z klientem wszystkie poprawki dotyczące logo, gamy kolorystycznej czy krojów pism.

4. Dopracowujemy projekt zgodnie z finalnymi ustaleniami.

5. Przedstawiamy gotowy projekt identyfikacji wizualnej wraz z krojami psim i kolorystyką identyfikacji.

6. Po akceptacji klienta prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych akcydensów (wizytówek,
papieru firmowego, teczek etc.)

7. Po otrzymaniu materiałów przygotowujemy po 2 propozycje dla każdego z nich. Klient wybiera po jednym z przedstawionych projektów oraz zgłasza ewentualne poprawki.

8. Dopracowujemy kompozycje wskazane przez klienta.

9. Przygotowujemy księgę identyfikacji.

10. Kończymy projekt – przekazujemy wszystkie elementy identyfikacji wizualnej.

11. Oferujemy możliwość kontynuacji współpracy nad wdrożeniem identyfikacji lub nad projektowaniem pozostałych elementów marki. Najczęstszym z nich jest strona www.