PUBLIKACJE

Drugim obszarem, w którym specjalizuje się nasze studio graficzne jest projektowanie publikacji. Projektujemy i składamy teksty broszur, książek, albumów, magazynów oraz katalogów. Na potrzeby publikacji tworzymy, ilustracje, infografiki, zdjęcia oraz teksty. Dzięki własnemu studiu fotograficznemu cały czas nadzorujemy jakość i formę zdjęć w kontekście spójności designu zleconej publikacji.

Po złożeniu, całość materiału przygotowujemy do druku. Na życzenie klienta nadzorujemy również jego cały proces. Mamy za sobą publikacje dla takich instytucji jak Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, czy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Potrafimy działać w dużym zespole projektowym, co umożliwia pracę nad rozbudowanymi publikacjami, wymagającymi redaktorów, tłumaczy i korektorów.