Co osiągnęliśmy?

01

spójny wizerunek dla 7 grup

02

zbiór wytycznych ułatwiających podejmowanie decyzji wizualnych

03

wizerunek profesjonalnego partnera dla sponsorów

04

szeroki zakres opracowania – brandbook liczy 144 strony

05

 powszechne konsultacje w obrębie organizacji

06

zasób gotowych szablonów graficznych